Burun Ameliyatı, Burun Cerrahi, Burun estetiği, Serdar Öztürk

Meme kanseri,

Mastektomi (Meme Kanseri) Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu

Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu; memenin hepsinin veya bir kısmının alındıktan sonra şekil ve görünüşünü eski haline getiren bir rekonstrüktif plastik cerrahi işlemidir.

Ameliyat öncesi göz önünde bulundurulması gerekenler....

Bir kadın meme rekonstrüksiyonu düşünüyorsa, atması gereken ilk adım bir plastik cerrah ile görüşmektir. Mastektomi önceside plastik cerrahla görüşerek size uygun değişik rekonstrüksiyon olasılıkları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Mastektomi, rekonstruksiyon seçeneklerini etkilediği için, plastik cerrah ve sizin genel cerrahınız beraber çalışma yoluna gidebilirler.

Plastik cerrahınızı ziyaretiniz sırasında, rekonstrüktif cerrahi sonrası görünüm ve ne hissedeceğiniz hakkındaki beklentilerinizi samimi olarak görüşmelisiniz.

Mastektomi sonrası rekonstrüksiyonun amacı görünümünüzün daha iyi olmasını ve kendi özgüveninizi yeniden kazanmanızı sağlamaktır.

Meme rekonstrüksiyonu, mastektomi ile aynı zamanda yapılabileceği gibi mastektomiden birkaç ay sonra da yapılabilir.

Plastik cerrah; yaşınızı, mastektomi sonrasında göğüs derinizin kitlesi ve kalınlığını, radyoterapi sonucu doku değişikliklerini ve skarın yerleşimi hakkında sizin fikirlerinizi değerlendirdikten sonra hangi rekonstruksiyon tekniğinin size en uygun olduğunu açıklayacaktır( Bakınız Cerrahi girişim).

Cerrah uygulayacağı cerrahi tekniği açıkladıktan sonra, anestezi, ameliyatın nerede yapılacağı ve gerçekci olarak ameliyattan ne beklenmesi gerektiğini içeren diğer özel detayları sizinle görüşecektir. Olabildiğince simetrik şekilde tam bir cerrahi sonuç elde temek için diğer memenin de küçültülmesi veya büyütülmesi, rekonstrüksiyon ameliyatı esnasında yapılabilir. Eğer yeni bir meme başı ve etrafındaki koyu pembe deri (areola) istenirse cerrah ilerki bir tarihte bu operasyonu ve dövme işlemini gercekleştirebilir.

Binlerce kadına her yıl başarılı meme rekontrüksiyonu yapılmaktadır. Buna rağmen cerrahinin potansiyel risklerinin ve rekonstrüksiyona bağlı spesifik komplikasyonların farkında olmalısınız. Mastektomi sonrası rekonstruksiyonun, memedeki hastalığın tekrarlaması ve tekrarlamamasında etkisi olmadığı gibi tedaviye de etkisi yoktur. Ameliyat sonrası oluşan komplikasyonların (gecikmiş iyileşme, enfeksiyon veya lokalize kan toplanması gibi) tedavisi mümkündür.

Skarları tekrar gözden geçirip düzeltmek ve kapsüler kontraktür adı verilen aşırı skar oluşumunun neden olduğu sertleşmenin yumuşatılması için bazen ikinci bir operasyon gerekebilir. Cerrahınız konsültasyon sırasında yapacağı tedaviler kadar bu ve diğer olası komplikasyonlar hakkında da size bilgi verecektir. İyileşme sürecinde cerrahın ameliyat sonrası bakım önerilerine sadık kalınırsa komplikasyon meydana gelme riski de en aza inecekdir.

Meme rekonstrüksiyonunun ücretleri ve operasyonun alet masrafları operasyonun uzunluğuna ve detaylara bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. Ek harcalamalar anesteziye ve cerrahinin yapıldığı hastaneye bağlıdır.

Cerrahi Girişim....

Rekonstrüktif mammaplasti, mastektomi sırasında uzaklaştırılan memenin tekrar oluşturulmasıdır( Şekil 1). Yaygın olarak meme rekonstrüksiyonu sırasında uygulanacak prosedür, hangi değişikliklerin istendiğine, sizin ve cerrahınızın uygun bulduğu düşüncelere bağlıdır. Ameliyatınız, tüm prosedür boyunca uykuda olacağınız genel anestezi altında, hastanede yapılır. Meme rekonstrüksiyonunda değişik yaklaşımlar vardır. Uygulanan teknik mastektominin tipne ve göğüs derisinin durumuna ve sizin isteğinize göre değişiklik gösterir.

Mastektomi

Şekil 1: Mastektomi yapılmış hasta. Mastektomi skarının görünüşü

Geride kalan meme derisi gevşek ve yeterli kalınlıkta olduğunda cerrahi implant veya protezle rekonstrüksiyon uygulanabilir. Protezi yerleştirmek için cerrah memenin normalde bulunduğu yerin alt bölgesinden küçük bir kesi yapar( Şekil 2 ). Açılan kesiden ilerleyerek deri ve kasın altında bir cep oluşturur. Cebin içine ince ve esnek plastikle kaplı slikon jel, salin solüsyonu veya her ikisinin kombinasyonunu içeren meme protezini yerleştirir( Şekil 3 ). Birkac sutürle insizyon hattını kapatır (Şekil 4).

Mastektomi sonrası göğüs derisi protez yerleştirmek için cok sıkı olduğunda, deri, kas ve bunları besleyen damarları içeren flep ( kompozit doku parçası ) rekonstrüksiyon yapılacak alana getirilmelidir. Sırttaki geniş kas ( latissimus dorsi ) ve onun üzerindeki deri rekonstrüksiyon için kullanılabilir. Bu prosedürde flep damarları üzerinde kaldırılır ve koltuk altından göğüse uzanan tünel ile meme oluşturulacak alana getirilir ve deriye dikilir( Şekil 5-6-7). Tek başına bu kas meme büyüklüğünü sağlayabileceği gibi, daha büyük meme oluşturmak gerektiğinde kullanılacak protez için cep formu oluşumunu sağlar. Flep ve protez meme kabarıklıgını yaratır. Sırttaki kesi hattı dikildikten sonra , geriye skar kalır.

Mastektomi (Meme Kanseri) Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu

Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu

Şekil 2: Memenin altında yapılan kesiden taralı
Alan kaldırılır ve protez için poş oluşturulur

Şekil 3: Protez göğüs kasının altına yerleştirilir

Meme Kanseri Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu

Şekil 4: Protez yerleştirildikten sonra kesi dkilir ve meme altı katlantısı üzerinde kalır

Meme kanseri ankara

Şekil 5-6-7: Sırt kası olan latissimus dorsi, sırttan derisi ile alınır ve önde meme için hazırlanan yere dikilir. Daha sonra kasın alındığı alanda kalan iz

Diğer rekonstrüksiyon tekniğinde ise rektus abdominis denilen karın kasının bir bölümü ve üzerindeki deriyi içeren flep kullanılır. Meme alanına tünelleştirilen flebi oluşturmak için karnın alt tarafında iç çamaşırının altında kalacak kesi yapılır. Flep kendi üzerinde katlandığında meme oluşturacak yeterli genişlikte kabarıklığı yaratmış olacaktır ( Şekil 8-9-10) . Eğer ek bir dolgunluk isteniyorsa protez ek olarak kullanılabilir. Geride, incelmiş hoş bir karın ve küçük bir skar kalır.

Cerrah, bazı hastalarda diğer rekonstrüktif tekniklere de başvurabilir. Deri ve doku genişletici adı verilen balon benzeri implant göğüs kaslarının altına yerleştirilir ve haftalar içerisinde derece derece serum verilerek şişirilir. Gerilen deri altına daha sonra protez yerleştirilerek daha büyük bir meme elde edilebilir.

Meme kanseri neden olur

Şekil 8-9-10: Karın kası olan rektus abdominis, karından derisi ile alınır ve oluşturulan tünelden geçirilerek meme için hazırlanan yere dikilir. Daha sonra kasın alındığı alanda kalan hafif iz.

Rekonstrüksiyon tekniğine ve diğer memeyede aynı zamanda cerrahi uygulanıp uygulanmamasına bağlı olarak ameliyat iki ile yedi saat arasında sürer. Cerrahi sonrası sabitleyici bandaj memenin üzerine yerleştirilir.

Meme başı ve areola rekonstrüksiyonu için daha sonra ameliyat istendiğinde cerrah genellikle deri greftlerini ve diğer vücut parçalarından bölgesel doku kombinasyonlarını (sıklıkla üst iç uyluk ve vagina dudakları) kullanır. Aerola oluşturulması dövme aleti kullanılarak yapılabilir.

Ameliyat sonrası iyileşme....

Cerrahi sonrası hem yeni göğüste hem de donör alanda (eger flep sırt veya karın bölgesinden meme bölgesine gelmişse) hissedilen ağrı ve rahatsızlıklar zamanla iyileşecektir. Bunlar ilaçla kolaylıkla kontrol altına alınabilecek şikayetlerdir. Cerrahinin yaygınlığına bağlı olarak hastaneden iki ile beş gün arasında taburcu edilirsiniz. Dikişler genellikle ameliyattan iki hafta sonra alınır.

Cerrah skarların olabildiğince gözle görülmeyecek şekilde olmasına gayret etse de, bu skarlar mastektomi ve meme rekonstruksiyonun kaçınılmaz sonucudur. Skarlar tamamen gözden kaybolmazlar fakat çoğu vakada oldukca kabul edilebilir düzeye inerler. Rekonstrükte edilen meme daha katı hissedilebilir ve doğal memenizden daha yuvarlak ve hoş gorünebilir. Muhtemelen memenizin konturleri mastektomi öncesindeki ile aynı olmayabilecegi gibi diğer memeye de tam benzemeyebilir. Rekonstrüksiyon normal duyuyu geri getiremez fakat zaman içinde meme alanında bazı hisler geri dönecektir.

Cerrahi sonrası ilk veya ikinci günde ayaga kalkabilecek durumda olmanıza rağmen plastik cerrahınız normal rutine geri dönüş için sizin için uygun programı önerecektir. Uygun iyileşmeyi sağlamak için aşırı aktiviteden ve ağır kaldırmaktan birkaç haftalığına sakınmalısınız. İşinize ve normal aktivitelere ne zaman dönebileceğinizin kararı, ne kadar hızlı iyileştiğinize ve kendinizi nasıl hissettiğinize bağlıdır.

Bu broşürün amacı, mastektomi sonrası meme rekonstruksiyonu hakkında size bilgi vermektir. Plastik cerrahi operasyonu düşündüğünüzde bu broşürde bahsedilen bütün konuları cerrahınızla görüşürken ve ihtiyacınız olabilecek herhangi ek bir bilgiyi sorarken rahat olmalısınız.

 

Teşekkürler
Prof.Dr. Serdar Öztürk

 

Haberler :

Estetik konusunda en yeni, güvenilir ve tamamen bilimsel temellere dayanan bilgilere dayanılarak hazırlanmış olan bu sitede aradığınız soruların yanıtlarını bulabilir veya daha fazla bilgi için estetik cerrahınız Doç.Dr. Serdar Öztürk ile iletişime geçebilirsiniz. Estetik cerrahide son yıllardaki gelişmeler ile bu ameliyatların standartları daha iyi ortaya konabilmiş ve estetik girişimler daha güvenli bir şekilde yapılabilir hale gelmiştir. Estetik oranlar üzerine geliştirilmiş olan bilgisayar programlarında ameliyat öncesi değerlendirmeler, altın oranlara dikkat edilmesi, hastalar ile interaktif tartışmalar ve detaylı planlama ile hastalarımız ameliyat sonrası sürprizlerle karşılaşmamakta ve daha mutlu edici sonuçlar alabilmekteyiz. Plastik cerrahi, Plastik cerrahi ankara, burun ameliyatı ankara fiziksel fonksiyonları geliştirmek, kaza, hastalık veya doğumsal anomaliler sonucunda oluşan şekil bozukluklarını ve yara izlerini (skar) en aza indirmek üzerine çalışan tıbbi branştır. Plastik kelime anlamı olarak, Yunanca biçimlendirmek şekil vermekten gelmektedir. Plastik cerrahi, yaygın olarak bilindiği gibi yüz ve vücuda ait özellikleri yeniden şekillendiren ve bireysel görünüşümüzü iyileştiren estetik cerrahiyi de kapsamaktadır.Estetik cerrahi bedensel sağlık ve mutluluk için gerekli olmamasına rağmen, kişisel görünümü iyileştirmek için planlanır. Estetik cerrahi ile ilgili olarak saçlı deriden ayak tırnağına kadar her bölgede ihtiyaca göre ameliyatlar yapılabilmektedir. Bu ameliyatılardan burun ameliyatı ankara bazıları, saç ekimi, alın germe, erol olçak kaş kaldırma, göz çevresi estetiği (blefaroplasti), kepçe kulak düzeltilmesi, burun estetiği (rinoplasti), burun ucu estetiği, yüz germe (facelift), boyun germe, yüz kırışıklıkları tedavisi, meme küçültme, protezle meme büyütme, yağ enjeksiyonu ile meme büyütme, meme dikleştirme (mastopeksi), erkek meme büyümesi (jinekomasti) düzeltilmesi, karın germe, liposuction, kadın vajina estetiği, erkek genital organ estetiği, diz içi sorunları ve bacak sorunlarının (ince veya kalın oluşu) düzeltilmesi ve yara izlerinin giderilmesi gibi girişimlerdir. Onarım cerrahisi anlamında hastaların çok detaylı incelenmesi sonrası asıl sorunun ortaya konması ve giderilmesine dönük tekniklerin kullanılması son derece önemlidir. Özellikler kazalar sonrası ortaya çıkan yüz, el, ayak ve diğer bölgelerdeki şekil bozuklukları daha iyi bir hale getirilebilmektedir. Yanık alanlar gerek erken dönemde ve gerekse geç dönemlerde başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.Anestezi alanındaki gelişmelerle artık estetik ameliyatlar daha güvenle yapılabilmektedir. Hatta ameliyatın tipine ve anesteziye bağlı olarak hastalar ameliyat sonrası kısa sürede evlerine gidebilmektedirler. Estetik ameliyat yapılacak hastaların eşlik eden hastalıklarının ameliyat süresince ve sonrasında kontrol altında tutulması ve gerekli tedbirlerin alınması, çok uzun süreli işlemlerin bu hastalara uygulanmaması veya diğer ameliyatlarla birleştirilmemesi de dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir konulardır. Bu sitede ağırlıklı olarak estetik ameliyatlarla ilgili bilgiler yer almakta olup, onarımla ilgili (rekonstrüktif) cerrahi girişimler, yanık ve el cerrahileri ile ilgili doktorunuza danışabilirsiniz. Prof. Dr. Serdar Öztürk tarafından hazırlanmış olan bu sitede estetik ameliyatlarla ilgili detaylı bilgiler bulacaksınız.