Kepçe Kulak Estetiği

Ameliyat öncesi göz önünde bulundurulması gerekenler...

Otoplasti ameliyatı düşünülüyorsa, atılması gereken ilk adım bir plastik cerrah ile görüşmektir. Cerrahınızla bu görüşme esnasında, ameliyat sonrası daha iyi görünmek ve hissetmekle ilgili beklentilerinizi samimi olarak görüşmelisiniz.

Herhangi bir estetik operasyon olmadan önce duygusal olarak dengede olmanız en önemli faktörlerden biridir. Estetik cerrahi görünümünüzü iyileştirip sizin kendinize olan güveninizi tazeleyecektir.

Cerrahınız sizi muayene ettikten sonra, uygulamadaki kararları etkileyen faktörleri sizinle görüşecektir. Genellikle, kulağın tama yakın gelişimini tamamladığı 5-6 yaşlarda otoplasti ameliyatı gerçekleştirilir. Özellikle kulaktaki şekil bozukluğu çok göze çarpıyorsa, okula başlamadan önce yapılacak bu ameliyat ile çocuk okulda psikolojik sorunlar yaşamayacaktır.

İlk görüşme sırasında cerrah uygulayacağı cerrahi tekniği, anesteziyi, operasyonun nerede yapılacağı ve gerçekci olarak ameliyattan ne beklenmesi gerektiğini içeren özel detayları size açıklayacaktır. Otoplastiye karar vermeden önce düşünülmesi gereken riskler ve masraflar gibi diğer faktörleride cerrahınızla bu görüşmede konuşmalısınız.

Binlerce insana her yıl başarılı otoplasti ameliyatı yapılmaktadır. Buna rağmen cerrahinin potansiyel risklerinin ve bu ameliyata bağlı spesifik komplikasyonların farkında olmalısınız. Çok nadir olarak enfeksiyon ve kan toplanması meydana gelebilir. Ancak bunlar kolaylıkla üstesinden gelinebilecek problemlerdir. İyileşme sürecinde, cerrahın ameliyat sonrası bakım önerilerine sadık kalınırsa komplikasyon riski en aza inecekdir.

Otoplasti ücretleri ve operasyonun malzeme masrafları az oranda değişiklikler gösterebilir. Ek harcalamalar anesteziye ve cerrahinin yapıldığı hastaneye bağlı olarak değişim gösterebilir.

Cerrahi Girişim...

Otoplasi tipik olarak, kulağın orta bölümünün yeniden şekillendirilmesi ile orantısız olan kulağın düzeltilmesidir ( Şekil 1). Uygulanacak prosedür, cerrahın planına ve hastanın isteğine göre değişiklikler gösterebilir. Cerrahın tavsiyesine göre, ameliyat hastane şartlarında veya donanımlı muayenehanede yapılabilir. Genelde otoplasti hastanede ve ameliyathane ortamında yapılmaktadır.

Otoplasti, kulağın çevresine yapılacak anestezi ile rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Genel anestezi uygulanırsa tüm ameliyat boyunca zaten uyuyacaksınız.

Otoplasti, değişik cerrahi yöntemler ile yapılabilir. En çok uygulanan teknikte, cerrah kulağın arka tarafna bir kesi yapar ve bu kesiden kulağın kıkırdağına ulaşır( Şekil 2). Daha sonra dikişler ile kıkırdağı kendi üzerine katlar ve kıkırdağa yeni şeklini vermiş olur( Şekil 3). Bazen, kıkırdak sütürlerle katlanmadan, kıkırdak zayıflatılarak da yapılabilir.

Kıkırdak şekillendirilmesi sona erdikten sonra kesi hattı dikişler ile kapatılır. Yeni kulak şekli oluşturulduğunda, kulak kafaya yaklaşmış olur( Şekil 4).

Ameliyat genellikle bir ile iki saat arasında veya biraz daha uzun sürer.

 

Kepçe Kulak Ameliyatı sonrası iyileşme...

Ameliyatı takiben kulaklar biraz büyük pansumanlarla hareket ettirilemeyecek halde kapatılır. Ameliyat sonrasında, ilaçla kontrol altına alınabilecek hafif ağrı ve rahatsızlık hissi olabilir. Ameliyat hastane ortamında yapılırsa, ertesi gün hastaneden taburcu edilecektir.

Ameliyattan birkaç gün sonra pansuman çıkarılacaktır. İyileşme devam ettikçe, pansuman daha hafif olarak yapılır ve 3-4 hafta boyunca alın bandı takılarak kulaklara orta derecede baskı yapılır.

Otoplastinin öncelikli amacı daha şekilli ve uygun pozisyonda kulak yaratmaktır. Yapılan kesi kulak arkasında kaldığı ve kulak arkası kıvrımına saklandığı için çok belli olmayacaktır.

Cerrahi sonrası 1-2 saat içinde ayağa kalkabileceksiniz. Plastik cerrahınız normale geri dönüş için size uygun programı önerecektir. Normal aktivitelere ne zaman dönebileceğinizin kararı, ne kadar hızlı iyileştiğinize ve kendinizi nasıl hissettiğinize bağlıdır.

Bu broşür, otoplasti ameliyatı hakkında size ilk bilgileri vermesi için hazırlanmıştır. Plastik cerrahi ameliyatı düşündüğünüzde, bu broşürde bahsedilen bütün konuları cerrahınızla görüşürken ve ihtiyacınız olabilecek herhangi ek bir bilgiyi sorarken rahat olmalısınız.

Teşekkürler

Prof. Dr. Serdar Öztürk